3c7030d9f3ad41b9bdfdf450e8c59a18.jpg

Café Bar Flying Dutchmen

Er was eens...
een zekere Kapitein Wilhelmus Mijjer die eigenaar was van een schip.
Hij woonde in Boxtel en stond bekend als een moedig man.
Maar op één van zijn zeereizen, zo rond het jaar 2010, verdween hij spoorloos.
Men verhaalde dat Kapitein Wilhelmus Mijjer op weg was naar India,
toen er bij Kaap de Goede Hoop plotseling een hevige storm opstak.
De stuurman gaf de kapitein het advies om de storm af te wachten.
Maar de kapitein ontstak in razende woede: hij slingerde de stuurman over
de reling en gooide zijn Bijbel in het water. Hij greep de spaken van het
stuurrad en riep: "Al zou God mij laten zeilen tot aan de jongste dag, de Kaap
zal ik ronden!". Nadat hij dit gezegd had, viel er een doodse stilte: de storm ging
liggen en…

Lees verder

Er was eens...
een zekere Kapitein Wilhelmus Mijjer die eigenaar was van een schip.
Hij woonde in Boxtel en stond bekend als een moedig man.
Maar op één van zijn zeereizen, zo rond het jaar 2010, verdween hij spoorloos.
Men verhaalde dat Kapitein Wilhelmus Mijjer op weg was naar India,
toen er bij Kaap de Goede Hoop plotseling een hevige storm opstak.
De stuurman gaf de kapitein het advies om de storm af te wachten.
Maar de kapitein ontstak in razende woede: hij slingerde de stuurman over
de reling en gooide zijn Bijbel in het water. Hij greep de spaken van het
stuurrad en riep: "Al zou God mij laten zeilen tot aan de jongste dag, de Kaap
zal ik ronden!". Nadat hij dit gezegd had, viel er een doodse stilte: de storm ging
liggen en de golven bedaarden. Er klonk een bulderende stem: "Wilhelmus Mijjer,
gij zult moeten zeilen tot aan de jongste dag!"
De bemanning van het schip stierf één voor één en Kapitein Wilhelmus Mijjer
bleef over de zeeën rondzwalken.
Bij noodweer rond de Kaap meenden zeelieden soms een schim te zien
van het spookschip met Kapitein Wilhelmus Mijjer verbeten achter het stuurrad.
Het krakende geluid van het schip gaat door merg en been.
Dit verschrikkelijke geluid is gehoord door de beide vennoten van de Flying Dutchmen
en zal gaarne op verzoek door de beide vennoten gedemonstreerd worden,
maar wees gewaarschuwd...

Compensatie voor deze verschrikkelijke ervaring aan trommelvliezen, merg en been,
zijn de oogstrelende kunstwerken pronkend aan de wanden van de Flying Dutchmen.
Vergaard tijdens talloze avontuurlijke tochten zijn allen voor de handel geschikt.

Natuurlijk bieden we ook de gelegenheid om deze overdadige zinnenprikkels te sussen
middels een assortiment aan beschikbaar edel vocht.

Met een vriendelijke groet van opvarende,

Jeroen en Will

Lees minder

Locatie