Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Heilig Bloedprocessie 2023

De Heilig Bloedviering van Boxtel dateert van vóór 1380. De geschiedenis is ten nauwste verweven met de historie van Boxtel en de Sint Petrusbasiliek.

Jaarlijks trekt op Drievuldigheidszondag, dit is de eerste zondag na Pinksteren, de Heilig Bloedprocessie door de straten van het centrum van Boxtel. Deze processie met zo'n zeshonderd figuranten in historische kostuums is een eerbetoon aan het Heilig Bloedwonder, dat volgens overlevering vóór 1380 plaats vond in de Sint Petruskerk van Boxtel.

Boxtel houdt aan zijn Heilig Bloedprocessie vast, niet alleen om de dierbare traditie die er mede is verbonden, maar ook vooral om op deze wijze, in ingetogenheid, maar ook in een wisseling van muziek, zang, voordracht, ritme en kleur, eer te brengen aan Christus.

Meer informatie

Kijk op de website van Heilig Bloedprocessie Boxtel voor meer informatie.

Locatie

Downloads