Financiële Ondersteuning via Beleef Boxtel

De gemeente Boxtel kent ruim 500 evenementen op jaarbasis. Het is onmogelijk om al deze evenementen financieel te ondersteunen. Het is belangrijk om keuzes te maken. Deze keuzes moeten gemaakt worden vanuit een helder beleid. Op deze manier wordt miscommunicatie voorkomen. Op gebied van evenementen bestaat de volgende tweedeling:

  1. Beleef Boxtel evenementen
  2. Evenementen met stempel Beleef Boxtel

Ad 1: Beleef Boxtel evenementen

De keuze voor evenementen wordt enerzijds gerelateerd aan het thema ‘authentiek & Innovatief’, zoals Boeremèrt, Bloedprocessie en Varend Theater over de Dommel. Anderzijds kiest Beleef Boxtel voor grootschalige evenementen als typische publiekstrekkers zoals de ZLM, Sterkste Man of Circo Circolo. Bij de tweede categorie is Boxtel puur de locatie en profiteren we als gemeente van de aantrekkingskracht. Daarnaast kiezen we natuurlijk voor typisch Boxtelse evenementen. Voor Boxtel. Door Boxtel.  Evenementen waardoor de gemeente Boxtel door het unieke karakter van het evenement ook door toeristen en recreanten wordt bezocht.

Voor Beleef Boxtel Evenementen is een financiële bijdrage van, in totaal, 10.000 euro per jaar beschikbaar (Op=Op). Dit bedrag wordt primair ingezet om het evenement promotioneel te ondersteunen en te versterken. 

Procedure

Graag nodigen wij organisaties uit om zich in te schrijven als Beleef Boxtel evenement. Voorwaarden hiervoor zijn:

  1. Een vertaling van het thema authentiek: echt, onvervalst en origineel

  2. Een minimaal verwacht bezoekersaantal van 2000 personen

  3. Een gecombineerde huisstijl van Beleef Boxtel & evenement

De uiteindelijke selectie van evenementen wordt gemaakt door het bestuur van Beleef Boxtel Citymarketing. Aangezien het centrummanagement en SPiLL uit Liempde ook nauw betrokken zijn bij diverse evenementen wordt met hen ook gekeken naar een goede mix van evenementen die we samen of afzonderlijk ondersteunen.

Aanmelden kan via evenement@boxtel.nl  o.v.v. 100% authentiek