Bezienswaardigheid Vendelstraat 12

Deze langgevelboerderij is voor het eerst ingetekend op een kadastrale kaart uit 1832 en is van oorsprong een driebeukige langhuisboerderij. Op een latere kaart, uit 1886, is te zien dat de boerderij in die tijd nog pal aan de weg ligt. De aanwezigheid van een ankerbalkconstructie en vlechtingen in de kopgevel tonen aan dat het een langhuisboerderij is geweest; een boerderij waarbij het woonhuis en het achterhuis onder een dak in elkaars verlengde liggen. Eind negentiende eeuw wordt het pand verbouwd tot een boerderij van het langgeveltype, waarbij de straatgevel hoger is opgetrokken en teruggeplaatst ten opzichte van de weg.

In 1898 worden de panden en het bijgebouw ve…

Deze langgevelboerderij is voor het eerst ingetekend op een kadastrale kaart uit 1832 en is van oorsprong een driebeukige langhuisboerderij. Op een latere kaart, uit 1886, is te zien dat de boerderij in die tijd nog pal aan de weg ligt. De aanwezigheid van een ankerbalkconstructie en vlechtingen in de kopgevel tonen aan dat het een langhuisboerderij is geweest; een boerderij waarbij het woonhuis en het achterhuis onder een dak in elkaars verlengde liggen. Eind negentiende eeuw wordt het pand verbouwd tot een boerderij van het langgeveltype, waarbij de straatgevel hoger is opgetrokken en teruggeplaatst ten opzichte van de weg.

In 1898 worden de panden en het bijgebouw verenigd. Het bijgebouw betreft een schuur, die waarschijnlijk tijdens de verbouwing tot langgevelboerderij is afgebroken. De boer die het pand bewoonde is in 1956 in een nieuwgebouwd huis naast de boerderij gaan wonen, op Vendelstraat 14.  In 1959 omvat het pand twee woonhuizen met een schuur. Sinds 1965 is de boerderij buiten bedrijf.

De boerderij heeft een ondiep, deels open, straatdeel. Op het achtererf bevindt zich ter hoogte van de geut een waterput. Het pand heeft een langgerekt, rechthoekig grondplan van circa 26 x 8 meter. Het onderste gedeelte van het met riet gedekte zadeldak is voorzien van een strook rode Oudhollandse pannen. In de linkerkopgevel zijn in het metselwerk verschillende bouwfasen herkenbaar. Aan de rechterhoek zitten nog drie vlechtingen die de oorspronkelijke daklijn uit de achttiende eeuw tonen.


De boerderij beschikt nog over de complete gebintconstructie, gevormd door vijf ankerbalkgebinten. In het achterste gedeelte lag op de ankerbalken een slietenzoldering van boomstammetjes (slieten), die gebruikt werd voor de opslag van hooi of ongedorst graan.

Het oorspronkelijke woonhuis bevat een brede open schouw met een bordenlijst en in de rechterwand een ijzeren bakovendeurtje en een kijkgat naar de stal.

De deels afleesbare bouwgeschiedenis, de ankerbalkgebintconstructie, de gaafheid van de hoofdvorm, de detaillering en de resterende historische interieurelementen maken het pand van waarde als beeldbepalend en gaaf onderdeel van de oorspronkelijke agrarische bebouwing aan de Vendelstraat en daarmee van historische waarde voor de nederzettingsgeschiedenis van Liempde.

De boerderij is een gemeentelijk monument. Het betreft een in oorsprong vermoedelijk uit de achttiende eeuw daterende boerderij, eind negentiende eeuw verbouwd tot langgevelboerderij met riet gedekt. Aan de linkerzijde zit het voormalige woongedeelte en rechts het voormalige bedrijfsgedeelte, wat eerder opgedeeld was in twee woningen (Datering 1980).

Contact

Bezienswaardigheid Vendelstraat12
Vendelstraat 12
5298 CZ LIEMPDE
Plan je route

Locatie