Monument Gilde Sint Antonius Abt

Kunstwerk aangeboden door het Gilde Sint Antonius Abt aan de Liempdse gemeenschap n.a.v. het 30-jarig bestaan na heroprichting. Sint Antonius Abt was in vroegere tijden het grootste gilde van Liempde en voor vele broederschappen de beschermheilige bij uitstek. Zeker op het platteland met zijn boerenbevolking. Hij is de beschermheilige van onder andere zwijnenhoeders, boeren, varkens en huisdieren en tegen besmettelijke ziekten.

Het Gilde is heropgericht in 1986.

Uitvoering Chalkos Technology bv te Bladel.

In de late middeleeuwen onderscheiden we in Liempde drie broederscha…

Kunstwerk aangeboden door het Gilde Sint Antonius Abt aan de Liempdse gemeenschap n.a.v. het 30-jarig bestaan na heroprichting. Sint Antonius Abt was in vroegere tijden het grootste gilde van Liempde en voor vele broederschappen de beschermheilige bij uitstek. Zeker op het platteland met zijn boerenbevolking. Hij is de beschermheilige van onder andere zwijnenhoeders, boeren, varkens en huisdieren en tegen besmettelijke ziekten.

Het Gilde is heropgericht in 1986.

Uitvoering Chalkos Technology bv te Bladel.

In de late middeleeuwen onderscheiden we in Liempde drie broederschappen met als patroonheiligen respectievelijk: St Antonius Abt van het Varken, Sint Catharina en Sint Barbara. In de tweede helft van de 16e eeuw veranderen deze broederschappen in gilden. Op 23mei 1864 brak op het Kerkeind in Liempde brand uit. Behalve 13 huizen, waaronder het gildehuis, gingen ook de pastorie en de schuurkerk geheel in vlammen op. De zilveren schilden en attributen zoals, trommels, rouwmantels (die bij begrafenissen verhuurd werden), vaandels, zilverwerk, sluiers enz., van de gilden die in het gildehuis en de pastorie opgeslagen waren gingen verloren.  Deze ramp is fataal gebleken voor het voortbestaan van de gilden.
De volgende factoren waren er de oorzaak van dat de Gilden in de 2e helft van de 19de eeuw geruisloos van het dorpspodium verdwenen.
- Het verlies van deze bezittingen. Dit was niet alleen een financiële strop maar hierdoor konden de gilden ook niet meer aan hun doel voldoen
- De negatief kritische houding van de katholieke geestelijkheid tegenover de gilden (door de opkomst van de doelschutterij bij enkele plaatselijke herbergen);

- Door de opkomst van de doelschutterij bij een aantal herbergen.
Dit laatste was er ook de oorzaak van dat de schutsboom achter het gemeentehuis al voor de brand in 1862 in onbruik was geraakt, was vervallen en werd afgebroken.

De doelschutterij bij de herbergen bleef wel bestaan.

Sinds het einde van de 19e eeuw bestonden er in Liempde geen gilden meer. Na ruim honderd jaar stelde Roger van Laere aan Stichting Kѐk Liemt de vraag of heroprichting van een Gilde in Liempde mogelijk is. Een paar jaar eerder immers was er in Kasteren door buurtvereniging een St-Teuniskapel heropgericht. Bovendien was er sprake van een herwaardering van de gilden in het algemeen. In 1985 werden de inwoners van Liempde uitgenodigd voor een “gildeavond” in de Koorenschuur. Jos Beerens, Toon van den Biggelaar en Jan van de Sande namen samen met Roger van Laere (voorzitter Kѐk Liemt) het initiatief.

Op 26 jan 1986 de dag van de St Teunisviering in Kasteren waren een twaalftal potentiele gildeleden, getooid met een groene sjerp voorzien van het Tau-kruis van St Antonius. Op 21 juli vond in herberg Het Wapen van Liempde de heroprichtingvergadering plaats en begon het Gilde van St Antonius Abt Liempde een tweede bestaan.

Het bestuur, de Overheid genoemd bestond uit: Roger van Laere Hoofdman, Jos Beerens dekenschrijver, Toon van den Biggelaar dekenrentmeester. Leden: Janus Bressers, Ton Brewel, Wim Merkx, Manuel Pineda, Joop Vermeulen, John en Willie van Vught, Jan van de Sande en Jo Schellekens. Er werd bij De Zwarte Janus (de Sort) een schutsboom opgericht en kruisbogen aangeschaft (gemaakt door Wim Merkx). Vervolgens werd er een opleiding gevolgd in trommelen en vendelen. Op de 1ste en 3de zondag van de maand werden er onderling en schietoefeningen gehouden op het schutsveld op het oefenterrein van de rijvereniging aan de Smaldersestraat. Voor het afscheid van van burgemeester P.A, Smits werden door de gildezusters 2 zwaaivendels gemaakt en was het eerste officiële optreden van het Gilde. Tijdens het patroonfeest in 1987 werd de keuze van de hoed en het uniform bepaald. Hans Schreuder was de eerste koning van het gilde. Op de teeravond in 1988 werden de nieuwe gildetrommen geïntroduceerd, waren de vendeliers en tamboers geüniformeerd en werd op “de Dag des Konings”het houten St Antoniusbeeld (gemaakt door Jo Quinten) onthuld.
Een jaar later mocht  de kersverse vaandrig Gerard Berben het nieuwe vaandel (geschonken door Jan Bakx) tonen.
Gildeheer was pastoor J.A.J. van Adrichem heeft dit op de patroondag ingewijd. Diezelfde avond legden alle gildebroeders de eed van trouw af aan het gildevaandel.

Bron:

·       Uit “het Liempdse Gilde” van Roger van Laere.

Contact

Monument Gilde Sint Antonius Abt
Liempde
Plan je route

Locatie