schaap

Schaapskudde

De stichting schaapskudde Liempde stelt zich ten doel de kennis van en liefde voor de natuur en de cultuur van het Nederlands levend erfgoed te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het in stand houden van een oorspronkelijk Nederlands huisdierras, het Kempisch heideschaap en het ambacht van herder. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door
 Een schaapskudde van Kempische heideschapen te beheren en in te zetten in        begrazingsprojecten.
 Een toeristisch/recreatief en educatief programma rondom de kudde aan te bieden. ‘Het Kempen Lam’ te produceren, een duurzaam, door Slow Food erkend streekproduct.

 Het ontwikkelen van nieuwe duurzame producten op het terrein van natuurbeheer, -  educatie en – toerisme/recreatie.

 Het stimuleren van duurzame initiatieven op het vlak van natuurbeheer, - educatie en –  toerisme/recreatie

Locatie