Nationaal Landschap Het Groene Woud

Boxtel ligt midden in het Nationaal Landschap Het Groene Woud en heeft voor de échte natuurliefhebbers veel te bieden! Pak de fiets of trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door het sterk afwisselende landschap rondom  Boxtel. De slingerende beken in het Dommeldal, de naaldbomen in Landgoed Sparrenrijk, de paarse heidevelden in de Kampina, de populieren in de Scheeken, de sterrenbosstructuur van Landgoed Velder en het loofbos in De Geelders. Het zal je verbazen hoeveel moois je te zien krijgt!

 • De Kampina

  Laat je verrassen door het afwisselende landschap in dit Brabantse natuurgebied. Geniet van het uitzicht over de vele vennen en wandel in de nazomer over de paarse heidevelden. Zwerf langs slingerende beken en loop door kleurrijke graslanden.

 • Het Dommeldal

  Dwaal eindeloos rond in het mooiste beekdal van Noord-Brabant. Wandel of fiets door het fraaie landschap met hooilanden, bos en heideveldjes. Blijf op de uitkijk voor de ruim 50 verschillende broedvogels!

   

 • De Geelders

  Tegenwoordig behoort leembos De Geelders tot de belangrijkste natte bosgebieden van Nederland. Door de kwijnende bomen zijn vele holten ontstaan die een schuil- of broedplaats bieden aan bosuilen of steenmarters. In de voorjaar zijn de met miljoenen bosanemonen bedekte bosbodems een lust voor het oog. De Geelders herbergt belangrijke populaties van de houtsnip en de wespendief.

 • Landgoed Sparrenrijk

  Het gebied kenmerkt zich door een patroon van rechte, met bomen omzoomde dreven in een rechthoekig patroon. Het westelijk deel bestaat voornamelijk uit naaldbos, terwijl het oostelijk deel ook een aantal landbouwbedrijven kent. In het bos groeien koningsvaren en dubbelloof. Tot de 32 broedvogelsoorten behoren onder meer: sperwer, ransuil, boomklever, kleine bonte specht en goudvink. Voorts is het gebied rijk aan paddenstoelen.


   

 • De Scheeken

  De populier is hier populair, zowel in bossen als rond weilanden. Door kalk in de bodem is dit het slakkenrijkste gebied van Nederland. En nergens baltsen zoveel houtsnippen als hier. Omdat de Scheeken het ‘scharnierpunt’ van het Groene Woud vormt, is er in 2010 een natuurbrug (‘ecoduct’) aangelegd. Ze is maar liefst 50 meter breed. Er wordt druk gebruik van gemaakt, van grote tot kleine dieren: van ree, das en steenmarter tot hazelworm, kamsalamander en vlinders. Vinden we ze niet zelf, dan zijn het wel hun sporen. Sommige dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt.

   

 • Landgoed Velder

  De bossen van Landgoed Velder worden al vanaf 1384 beschreven als het grootste bosgebied van de Meierij. De unieke vorm die het nu heeft: een landgoed met een sterrenbosstructuur, heeft het aangenomen in de 17de eeuw (renaissance). Zeldzame diersoorten zoals het klein vliegend hert, middelste bonte specht en boommarter komen er nog voor.  Tegenwoordig heeft Landgoed Velder een multifunctioneel bos voor houtproductie, jacht en recreatie.