Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde

In het voorjaar van 2009 presenteerde de Ondernemersverenging Liempde (OVL) een mastervisie op de toekomst van de kern Liempde (De leefbaarheid van de kern Liempde en de economische ontwikkeling van het centrum). Verkort samengevat werd in deze visie de relatie aangetoond tussen de economische teruggang en het behoud van de leefbaarheid in Liempde. De constatering dat met het teruglopen van de bedrijvigheid in Liempde, ook het welvarende verenigingsleven en dus de leefbaarheid in gevaar komt vroeg om hernieuwd leven in de brouwerij. Voortvloeiend uit de mastervisie maakte OVL ook een plan van aanpak gebaseerd op twee hoofdfasen.

Fase 1 is gericht op het versterken van het ‘Wij-gevoel’. Eerste uitingen van dat ‘Wij-Gevoel’ werden de nu zeer succesvolle acties Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt lopt Uit (Kerstmarkt).

Fase 2 is erop…

In het voorjaar van 2009 presenteerde de Ondernemersverenging Liempde (OVL) een mastervisie op de toekomst van de kern Liempde (De leefbaarheid van de kern Liempde en de economische ontwikkeling van het centrum). Verkort samengevat werd in deze visie de relatie aangetoond tussen de economische teruggang en het behoud van de leefbaarheid in Liempde. De constatering dat met het teruglopen van de bedrijvigheid in Liempde, ook het welvarende verenigingsleven en dus de leefbaarheid in gevaar komt vroeg om hernieuwd leven in de brouwerij. Voortvloeiend uit de mastervisie maakte OVL ook een plan van aanpak gebaseerd op twee hoofdfasen.

Fase 1 is gericht op het versterken van het ‘Wij-gevoel’. Eerste uitingen van dat ‘Wij-Gevoel’ werden de nu zeer succesvolle acties Op Liemt Gemunt, Liemt in het Licht en Liemt lopt Uit (Kerstmarkt).

Fase 2 is erop gericht Liempde een economische impuls te geven. Als uitgangspunt hiervoor ontwikkelde OVL het stimulerings- en promotieplan ‘Liempde, Gastvrij Hart van Het Groene Woud’. Een visie die door een brede en innovatieve aanpak moet leiden tot een versterking van met name de toeristische en recreatieve mogelijkheden van Liempde als karakteristieke dorpskern midden in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Om de financiën en verantwoording te scheiden van de oorspronkelijke initiator OVL is SPPiLL opgericht (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde). De stichting heeft als doel het bevorderen van de sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap Liempde door het versterken van de Leefbaarheidsdriehoek Liempdenaren-Verenigingen-Ondernemers en het uitdragen van Liempde als Gastvrij Hart van Het Groene Woud.

Locatie