Sint-Petrusbasiliek

De Sint-Petrusbasiliek gelegen in Boxtel is een laatgotische kruiskerk, gebouwd in de vijftiende en zestiende eeuw. Binnen de rooms-katholieke kerk is de titel basiliek een eretitel voor bijzondere kerken en dat is het ook echt! Niet voor niets vinden er zo nu en dan rondleidingen plaats. Het hoogtepunt is de klim in de toren tot aan de eerste lantaarn, met een fantastisch uitzicht over heel Boxtel. Zeker een bezoek waardig dus!

Woeste geschiedenis
Op de plek waar de Sint-Petrusbasiliek nu staat werd in 1293 eerst een romaanse kerk gebouwd. In de vijftiende eeuw startte men met de bouw van de huidige kerk. De toren stamt uit 1469, al is de spits kort voor 1613 afgebrand. In 1648 werd de kerk door de hervormden overgenomen. Door het geringe aantal gelovigen raakte de kerk buiten gebruik en in 1660 stortte het schip in. Twee eeuwen later, in 1823, konden de katholieken aan de wederopbouw van de kerk beginnen.

Architectuur
De kerk is gebouwd op een hoger gelegen plek, omdat het gebied te moerassig was door haar ligging bij de Dommel. De bakstenen toren behoort tot de Kempische gotiek en heeft, bij wijze van steunberen, alleen hoekverzwaringen. De kerk zelf heeft wel steunberen. Het dwarspand vertoont speklagen van tufsteen en baksteen. Binnen zijn kruisrib-, ster- en netgewelven zichtbaar en ook is het Smit-orgel uit 1842 goed zichtbaar. Het orgel telt evenveel pijpen als het jaartal waarin het werd opgeleverd en klinkt prachtig.

Bezoek de Sint-Petrusbasiliek