Wandelexcursie naar de Sort en de Scheeken

Op zondag 21 juli verzorgen de gastvrij Liempde gidsen Jan-Willem van Roosmalen en Kees Quinten een fiets- en wandelexcursie naar de Scheeken …

Op zondag 21 juli verzorgen de gastvrij Liempde gidsen Jan-Willem van Roosmalen en Kees Quinten een fiets- en wandelexcursie naar de Scheeken en de Sort. De Sort leidde naar het Hezelaars Broek. Dit was vanaf de Middeleeuwen een gemeijnt, waar de gezamenlijke boeren uit Hezelaar hun vee konden laten grazen. Daarnaast haalden ze er hun brand- en geriefhout en materiaal voor de potstal.  Nu kunnen we hier zien hoe het Waterschap de Dommel een ecologische verbindingszone heeft aangelegd langs de Groote Waterloop. De Scheeken vormden de gemeijnt voor de boeren uit Looeind en de Koestraat. Rond 1900 heeft de Heidemij een deel vaan het gebied ontgonnen en ontstond de Gerritshoeve. In 1986 verkoopt de gemeente deze grond aan Brabants landschap en vindt geleidelijk natuurontwikkeling plaats. In het kader van Landschap van Allure werd door de provincie geld beschikbaar gesteld voor de aankoop van de Rouw Bommel. Hier is de oude weg door de Rekkendonken richting Best hersteld en het kleinschalig landschap met hooilanden teruggebracht.

De excursie start om 10.00 uur bij Den Liempdsen Herd, Barrierweg 4 te Liempde, en duurt tot ongeveer 12.00 uur

Wanneer

  • Zondag 21 juli 2024 10.00 - 12.00 uur

Locatie