6. Putmik of tank?

Dit is het Tooseplein, genoemd naar pastoorsmeid Toos Egelmeers. Hier stond in de Tweede Wereldoorlog, op de plek waar nu een grote eik en een zitbank staan, een waterput met een zogenaamde mik of hefboom.  

Bommen

Pastoor Piet Kluijtmans van de Sint-Jans Onthoofdingkerk liet de putmik tijdens de operatie Market-Garden in september 1944 afbreken. Hij was bang dat troepen deze hefboom vanuit de lucht als een tank zouden zien en bommen zouden afwerpen. Geen goed idee, vond de pastoor, die even verderop in de pastorie aan de Keefheuvel woonde.