6. Brand in de Kampina!

Huize Kampina staat in het bosrijke hart van het gelijknamige natuurgebied, op de kruising van de Melaniedreef, de Annadreef en de Nianadreef. Zo vredig als de boswachterswoning er nu bij ligt, zo woelig was het hier in de nadagen van de Duitse bezetting. Hier werden onderduikers en verzetsmensen betrapt, vond een schotenwisseling plaats en werd brandgesticht. 

Onderduikers & evacuees

In de Tweede Wereldoorlog woonde hier boswachter Aalt van den Ham, die met zijn gezin onderdak bood aan enkele onderduikers en evacuees. Een klein groepje Duitse militairen ontdekte de onderduikers in de herfst van 1944 en vermoedde dat Van den Ham ook hulp bood aan airbornes. Ze gijzelden zijn echtgenote en dochter en wachtten op zijn thuiskomst.  

Bevrijdingsmissie

Niet ver van huize Kampina - eerst aan de Beerze en later bij de Huisvennen - bivakkeerden 98 Britse en Amerikaanse airbornes. Toen verzetsmensen lucht kregen van de Duitse actie aan de Melaniedreef, trokken ze met zestien airbornes richting de boswachterswoning. Ze wilden het gezin Van den Ham bevrijden. De actie leidde tot een vuurgevecht waarbij de Duitsers het hazenpad kozen. Ze waren niet opgewassen tegen de geallieerde overmacht.  

Een dag later keerde de bezetter terug. Veertig soldaten rukten op naar de inmiddels verlaten woning. Ze vernielden het meubilair, doodden de op het erf rondscharrelende kippen en stichtten brand. Huize Kampina werd verwoest.