Natuurgebieden

Gastvrij Liempde is het hart van Het Groene Woud, met veel verschillende natuurgebieden. Ga erop uit en bewonder deze gebieden met hun mooie natuur, dieren en geschiedenis. Ga bij voorbeeld op zoek naar de Edelherten in de Scheeken, of ontdek de historie achter Het Duits Lijntje wat start in Liempde. Kijk verder op de pagia en kom meer te weten.

 

  • Landgoed Velder

  • Duits Lijntje

De Geelders

Ten noorden van Boxtel en ten oosten van Liempde ligt natuurgebied De Geelders. Het afwisselende landschap van 350 hectare bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. In het noordoosten van De Geelders stroomt de Beekse Waterloop die uitmondt in de Dommel.

Door de hoge grondwaterstand zijn in De Geelders bijzondere plantensoorten te vinden, kenmerkend voor de leemgrond, zoals eenbes, schaafstro, gevlekte orchis en koningsvaren. Heideterrein groeit klokjesgentiaan, wolfsklauw en kleine zonnedauw. De Geelders kent bijzondere vlindersoorten, bijvoorbeeld de bont dikkopje.

 

Het Dommeldal

Het Dommeldal ligt tussen de bebouwde kom van Boxtel en Sint-Oedenrode.  Al in geschriften uit de achtste eeuw is sprake van aan Sint-Willibrord geschonken bezittingen, gelegen aan de ‘Duthmala’. De Dommel komt net over de grens bij België Nederland binnen, stroomt bij Borkel Nederland binnen en verenigt zich in Den Bosch met de Aa tot de Dieze, die uitmondt in de Maas. 

Het Dommeldal bestaat uit beemden, akkers en bosjes. In het gebied broeden de patrijs, geelgors, kwartel, ijsvogel graaft zijn nestholte, en er zijn waterspitsmuizen.

7.500 hectare bestaande uit leembossen, moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap, dat is Het Groene Woud"