Bezienswaardigheid Rosenhofstraat24

Rijksmonument

Dit zeventiende-eeuwse pand is oorspronkelijk een rechte boerderij. Het voorste gedeelte van de hoeve is het oudste deel. De boerderij is later naar achteren toe uitgebreid. De vader van De Kleuskes heeft deze boerderij in circa 1860 gekocht. Hij heeft de boerderij altijd verhuurd. Om de successierechten over een aantal panden en grond te kunnen betalen, hebben de twee langstlevende kinderen van De Kleuskes de boerderij uiteindelijk moeten verkopen. In 1987 start de restauratie, die vijf jaar heeft geduurd. Louis de Kock is de restauratiearchitect. Eigenaar Cor de Koning heeft het pand samen met zijn vrouw eigenhandig verbouwd.

Aan de lange rechtergevel bevinden zich de stal, de dorsvloer en de ‘tas’, de opslagplaats voor hooi of ongedorst graan. De boerderij heeft eerder een oversteek aan de achterkant van het pand gehad. Hierdoor kan het hooi droog naar binnen worden gedragen.

 

Het…

Rijksmonument

Dit zeventiende-eeuwse pand is oorspronkelijk een rechte boerderij. Het voorste gedeelte van de hoeve is het oudste deel. De boerderij is later naar achteren toe uitgebreid. De vader van De Kleuskes heeft deze boerderij in circa 1860 gekocht. Hij heeft de boerderij altijd verhuurd. Om de successierechten over een aantal panden en grond te kunnen betalen, hebben de twee langstlevende kinderen van De Kleuskes de boerderij uiteindelijk moeten verkopen. In 1987 start de restauratie, die vijf jaar heeft geduurd. Louis de Kock is de restauratiearchitect. Eigenaar Cor de Koning heeft het pand samen met zijn vrouw eigenhandig verbouwd.

Aan de lange rechtergevel bevinden zich de stal, de dorsvloer en de ‘tas’, de opslagplaats voor hooi of ongedorst graan. De boerderij heeft eerder een oversteek aan de achterkant van het pand gehad. Hierdoor kan het hooi droog naar binnen worden gedragen.

 

Het lagere linkergedeelte is later bijgebouwd. De originele oven en de aardappelkelder zijn nog aanwezig. Van oorsprong zijn er twee kelders in het huis te vinden. Dit duidt op een dubbele bewoning van het pand. Naast de schouw zit een klein raampje (het ‘stalgat’) dat dient om het kostbaarste bezit, het vee, in de gaten te houden. In dit raampje wordt vaak een (olie)lichtje geplaatst, om de stal van enig licht te voorzien. Zo’n lichtje wordt vanwege het brandgevaar in de buurt van hooi en stro nooit in het stalgedeelte zelf geplaatst.

 

De boerderij heeft een rieten schilddak dat doorloopt over de zijkamer en aansluit op de puntgevel met rookkanaal.

 

De originele waterput met de bijbehorende putmik, een hefboom met daaraan een emmer om water te putten, bevindt zich nog op het erf. Het oorspronkelijke bakhuis links van het pand is verloren gegaan.

Rosenhofstraat 24 is vanwege de bijzondere bouw een geliefd object van schilders en fotografen.

 

Bronnen

Gesprek met eigenaar Cor de Koning, d.d. 29 november 2011.

Observaties van Dick Zweers, bouwhistoricus en lid van de Monumentencommissie gemeente Boxtel en Els Vissers, jarenlang verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, d.d. 29 november 2011.

Beschrijving rijksmonument, 2004.

Contact

Bezienswaardigheid Rosenhofstraat24
Rosenhofstraat 24
5298 TB LIEMPDE
Plan je route

Locatie